سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

درکشده گاهی دلت بخواد بدترین فکرها رو راجع به تو بکنن

 

بدترین نسبت ها رو بهت بدن

 

تهمت ها

 

افتراء ها

 

اما

 

از وجودت گزندی به کسی نرسه

 

اونم کسی که عزیزته

 

نه

 

نشده

 

و الا بود کسی که درک کنه این حال را

 

...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir