سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

واسطوقتی کار بنده ای قراره به واسطی بند باشه

و این واسط خودش از پای بست ویران باشه

ترس داره

ترس

...

کاش خدا بی خیال اون واسط بشه

....
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir