سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

عادی شدانگاری عادی شد

متفاوت

دورتر

و

چه زود

فکر می کردم بیشتر به طول انجامد

باز هم قاعده ی شش ماه صادق بود

اوه

...

گه گاهی قلبم زیاد می شکد و به دستم می زند

کاش بشکند آنچه که در انتظار است

کاش
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir