سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

ریاگاهی دلم می خواهد کوله بارم را از یاران ناب ببندم

و بروم جایی دیگر

ناشناس

اما نمی دانم چرا توانش در من نیست!

با دفتری که به دستم رسیده است

می نویسم آنچه در این جا باب میلمان نیست از برای نوشتن!

اما این یعنی نفاق و دورویی و ریا با یاران ناب و اهلش

نمی پسندم این را!

اصلا بگذریم

من همان به که بروم سر امتحانات پی در پی ام!

این ها از قاطی کردن های روزهای امتحان است

به دل نگیر یاران

التماس دعا
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir