سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

حسودماین روزها حالم خوش نیست

نمی دانم مرا چه شده است

همین بس که فقط می توانم بگویم حسود شده ام

غبطه نیست

عین حسادت است

به نیمی از دوستانم

که همگیشان راهی حرم عشقند و من جاماندم

از همان ابتدای امر لیاقتی نبود که بخواهد همسفر بودنی

همسفر بودنی نبود که بخواهد جاماندنی

از اعماق جان می سوزم

نه از نرفتنم!

از عمق دوری ام

...

دلم لک زده است برای ایوان طلای نجف

کرب و بلا لیاقت می خواد

چونان که نداری

در طلبش نباش

یک کلام

بیخیال!

پ.ن: هرچه می گذرد بیشتر می فهمم که چه گفت بانویم فاطمه سلام الله علیها

که بهترین زنان آنانند که ...

خودتان می دانید سه نقطه را!

از کلنجار رفتن ما با خود هیچ در نخواهد آمد...

یا زهرا

 
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir