سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

خودخواهیاتفاقات این هفته جالب بود

خواستم بنویسم

1درصد احتمال دادم آشنایی این وبلاگ را بخواند و غیبت بشود

و الا خیلی جالب بود

اذیتی که یک عده سر خودخواهی یک نفر و بعد یک نفر دیگر کشیدند

و آن فرد حتی ککش هم نگزید

هی...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir