سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

مختارنامهمختارنامه

این روزها شده است روضه ی مکشوف

نامردی و ناجوانمردی و بی شرمی کوفیان و غربت آل طه از یک سو

و اندیشه اینکه همچو منی اگر در آن برهه ی تاریخ میبود، چه می کرد و آیا کوفی بود یا حسینی

جانم را می سوزاند

جگرم را آتش می زند

و خانه را بر سرم آوار می کند

آه...

....

اشک ریختن هم برای حسین برایم سخت شده است

از ترس این اندیشه و اینکه همچو تویی

نه خودت راه به جایی می بری و نه اشکت

 
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir