سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

اصراراللهم الزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام

-

ان الله یحب الحاح ملحین

خدا اصرار دعا کننده رادوست داره

...

اگه 23 ام هم ردمون کنی عرفه میاییم

عاشورا

فاطمیه

...

خدایا تو اصرار رو دوست داری و ما هم اجابت رو

به گل صورت پسر فاطمه زهرا

ما رو محروم نکن

...

حاج آقا علوی-شب قدر
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir