سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

چقدر گفتمچقدر با تو گفتم
گر توان کربلایت را ندارم
گر توان امتحان بعدش را ندارم
نطلب
مرا نمک گیر نکن
که حال زبان در دهان گیرم
حتما ظرفیتش را هم به زائرت داده ای
نه؟
پس یاریم کن
آرامم کن
چه عقلم
چه دلم
چه روحم
چه...
الحمدلله علی کل حال


Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir