سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

بسوزدل بی طاقتم باز بی قرار بقیع شده
به والله جنتم پشت دیوار بقیع شده
تموم حاجتم صحن مزار بقیع شده
بسوز ای دل بسوز
علی غریبه هنوز
بسوز ای دل بسوز

 
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir