سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

گریه محضر امام حسین بهترین حالات پیش می آد نوع حالت مهم نیست مهم اینه که بهترین حالت همون جاست خیلی ها همون جا شفا گرفتن خیلی ها همون جا واصل شدن خیلی ها   در برابر مصیبت اهل بیت فهمیدن مصیبت خودشون هیچ و ارزشی نداره آروم گرفتن امام صادق فرمود هر کدومتون داغی دیدین یاد مصیبت جدم بیافتین اونموقع میفهمین اصلا داغی ندیدین امام رضا فرمودن : یابن اشبیب ان کنت باکیا لشی فبک للحسین بی علی ع: ای پسر شبیب اگه خواستی برای چیزی گریه کنی برای جدم حسین بی علی گریه کن
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir