سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

عقل-احساسچرا همواره باید عقل و احساس در تقابل هم باشند

و میدان جنگ این دو هیچ پبروزی نداشته باشد و تنها

خاطری مشوش بماند آدمی را؟

همین است که حال آدمی نا آرام میشود

ز دنبال عقل و منطق رفتن و احساس را زیر پای نهادن

چقدر مسخره می شود زندگی...

آه...

 
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir