سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

 

 

یار هرکه شد محرم دل، در حرم یار بماند
 . . .
در خانه دل ما را، جز یار نمی گنجد...چون خلوت یار اینجاست، اغیار نمی گنجدCopyright © 2007, Design By HarimeYas.ir