سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

 

 

کمی هم طنز!یادش به خیر از سوتی هایی که می دادیم، چند تاییشو میگم

شب بود و آخر وقت، یه سیم کارت گرفته بودیم، سه تایی ازش استفاده می کردیم، یهو یکی زنگ زد، گوشیو برداشتم بلند گفتم: کیه؟؟!!

تو هتل نجف، تو رستورانش، خدمتکاراش عرب بودن، می خواستیم بگیم از همه چی یه سری کمه! خودمو کشتم و با اعتماد به نفس تمام گفتم: کل شیء وان!!! بماند که چقدر به جای لا گفتن no بارشان کردیم!
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir