سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

حبی..... 

hobby

دیدن حبی

یعنی خوشحالی های کودکانه آن هنگام که پدر از در وارد می شد و یکی به دست داشت...

خوردن حبی

یعنی

یادش به خیر کودکی و خوشحالی هایش

یادش به خیر نوجوانی

و یادش به خیر کنکور

چه زود گذشت

باز یادم آمد ناباوریم را از سن بیست...

...

پ.ن: امروز بابام بعد از مدت ها حبی خریده بود و به خانه آمد...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir