سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

مرگسلام

جالبه

ظهر از حادثه ای که برای دوستت و همسرش اتفاق افتاده مطلع میشی و خلی ناراحت میشوی...

عصر برای همسرت تعریف می کنی

چند ساعت بعد برای تو و همسرت اتفاق می افتد

و تو می مانی و اندیشه....

یاد مرگ افتادم...

همیشه فقط برای دیگران می پنداریمش...

امروز واقعا یک آن منقلب شدم...

خوب است صدقه می دهیم... اگر صدقه نمی دادیم خدا میداند که...

الحمدلله
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir