سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

ممنونحرف خوبی می زد

می گوید از هرکس به دل نگیر

ببین چه کسی دلت را غمناک کرده

لیاقت دارد که حرفش برایت ارزشی داشته باشد؟

خوب می گوید این ها را

خوب کمکم می کند که بپذیرم و ببخشم و بگذرم اطافیان و سخنانشان و ...

ممنونم
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir