سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

دراین روزها

به هر دری می زنم

یا بسته است است

یا راهم هم بدهند

دیری نمی پاید

که بیرونم می کنند

...

قلبم به حدی فشرده است

که حس می کنم

ضربانش صرف عادت روزهای دیگر است

و قلبم از کار ایستاده

...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir