سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

رحمه للعالمینپیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «برای استجابت دعا با عضوی دعا کنید که معصوم باشه»؛بعضی از اصحاب ناراحت شدند و گفتند: یا رسول الله ما که عضو معصومی نداریم چه ؟ مایی که با همه اعضایمان گناه کرده ایم دعایمان استجابت نمی شود؟ حضرت حضرت فرمودند: «زبان هر کدامتان برای دیگری معصوم است، چون هیچکدام با زبان دیگری گناه نکرده اید؛ پس برای یکدیگر دعا کنید تا مستجاب شود.

 

 
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir