سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

خوابخواب همیشه بهترین راه حل است

وقتی خسته ای

وقتی عصبانی هستی

وقتی حوصله نداری

وقتی نگرانی

وقتی رمق نداری

وقتی...

فقط بخواب

!

بعدش نصف مسائل حل شده!
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir