سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

دل به دلبعد یک سال و نیم با معلم دوران دبیرستانت تلفنی صحبت می کند

کمی از صحبتمان نگذشته که می گوید

همه چیز خوب است؟

می گویم آری چطور؟

می گوید صدایت غم دارد...

به بهانه ی سردرگمی آینده و ارشد و ... لاپوشانی می کنم و...

و حالا در اندیشه ام

که

یا دلت با اوست که به این زودی می فهمد

و یا آن که تو زیادی تابلویی که...

یا آن که هیچ نیست و تو بیخود به دلت بد راه داده ای...

دلم گرفته...

از آدما

از شهر

از دانشگاه

بعضیبه ظاهر دوستا

دل ...

 
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir