سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

قولاز امروز به خودم قول دادم سر حال باشم و تا اطلاع ثانوی به هیچ چیز ذهن مشغول کنه خود درگیری بیار و ناراحت کننده ای فکر نکنم

امیدوارم این اطلاع ثانوی حالا حالا ها فرا نرسد!

انشالله

نگید سوپاپشو باید بکشی تا یه بار برای همیشه تموم بشه

نمی شه دیگه چی کار کنم!

وقتی خودت هم نمی دونی چرا... از کجا می خوای خالی شی؟

اوخ قول داده بودم!

سکوت می کنیم و بی خیالی و تفکر نه!

پ.ن: مدارهای الکتریکی 2 می خوانیم!
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir