سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

چراوقتی ناراحت می شی درست بگو ناراحت شدم

چرا همش با این طرف اون طرف کردن خودت می خوای بهم نشون بدی؟

وقتی با حرفم مخالفی بم بگو مخالفم

چرا زمین و آسمونو به هم می دوزی و چشماتو می چرخونی؟

حالم بد میشه

و به خودم شک می کنم

!

پ.ن: حال روحم خوش نیست... نیاز به دعا دارم
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir