سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

مرد 

سخته صدای ناله های یک "مرد" رو شنیدن...

 

پ.ن: مخاطب نوشته ی قبلی نامرحمان بودند نه دوستان و نزدیکان و محارم...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir