سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

چشمهایمانچشمم فقط به توست
چشمم فقط به شماست
چشمهایمان فقط به شماست
کدامینتان را خطاب کنیم و یاری بجوییم؟
یا زهرا
یا علی
یا حسین
یا عباس
یا موسی ابن جعفر
یا علی ابن موسی الرضا
یا جوادالائمه
یا هادی
یا فارس الحجاز ادرکنا
یا اباصالح المهدی ادرکنا
یا ابالقاسم ادرکنا ادرکنا ادرکنا ادرکنا ادرکنا ادرکنا ادرکنا


Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir