سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

منطق مامنطق ما منطق امام حسین علیه السلام است
و اگر دشمن این حقیقت را دریابد
هرگز در انتظار خستگی ما نخواهد ماند
اگر کسی با چشم سر به ما بنگرد و بخواهد اعمال ما را با منطق عقل ظاهر بین تجزیه و تحلیل کند
هرگز از عهده ی شناخت ما بر نخواهد آمد
ما به حبل الله اعتصاب داریم
و تا آنگاه که این رشته گسیخته نگردد
در برابر هیچ قدرتی تسلیم نخواهیم شد
و هیچ مانعی
حتی بزرگترین اقیانوس های عالم نیز
نمی توانند
ما را از دین خود بازدارد

آ سید مرتضی آوینی
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir