سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

محبفانه ذبح کما یذبح الکبش

 امام رضا فرمودن: مثل گوسفندی سر جدم رو بریدن .. زنده زنده ..

 وقتی داشتن می رفتن، دیدن خواهرشون داره از غصه وداع جان می ده. انگار داره جان از تن زینب بیرون میاد، آقا برگشتن دست رو قلب زینب گذاشتن...  اشاره ولایتی کردن... قلب زینب آروم شد...  گفت برو حسین به خدا سپردمت ..

 تو مجلس های امام حسین از این اشاره های ولایتی زیاده ...  دست می ذاره رو قلب آدم... ارومت می کنه... می گه برو  به خدا سپردمت...

 امام حسین  ع حتی به دشمنش نظر می کرد...

چندین نفر اومدن...راس مبارک رو جدا کنن هیچ کدوم نتونستن

هیچ کدوم نتونستن، نزدیک که می شدن دلشون می لرزید  بر می گشتن اما همون دشمنا رو امام صدا می زدن،  تو حالتی که غرق خونن به یکی شون گفتن برگرد تو به دخترت قول انگشتر دادی این انگشتر من رو بهش بده دست خالی نرو... برگرد...

حال ما که مدعی هستیم محبیم چگونه باشد...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir