سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

ابراهیمهمیشه داره نیگامون می کنه مهم اینه که جلوی نگاهش معصیت نکنیم مهم اینه که به اونی که ایشون راضیه  ناراضی نباشیم  چون خواه یا ناخواه امر خدا حاکم می شه بهتره راضی باشیم  و تو سختی ها هم شکرش کنیم  شاید با این وصف خدا در امتحان های سختش  مثل حضرت ابراهیم در مورد اسماعیل  که تابع محض شد  و حاضر شد  قربانی اش کنه  و دل از همه زیبایی های عالم و دلخوشی های یه پدر ببنده ...

 لحظه آخر خدا امتحانش رو نیمه کاره رها کرد و دلش رو آروم کرد که آزمایش تموم شد  قبول شد

 اگر دست و پای ابراهیم می لرزید  از امتحان رد می شد ولی محکم اراده کرد که تسلیم بشه  و این تسلیم باعث شد  خدا امتحانش رو  به بهترین رقم ختم کنه براش شاید تسلیم شدن خود گشایش باشه
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir