سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

محرمخدایا خودت اضطرار می دی

تا یادمون بیفته بی تو و نگاهت هیچیم

پس خودت صبر بده

و گشایش

...

امسال محرم سخت ترین محرم بود برام

بعد از دیدن اون شبای سخت

بعد از دیدن خنده های نامحرما

بعد از دیدن ...

بعد از پابوس رفتن

....

باید فرق می کرد و کرد...

التماس دعا

یا زهرا س
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir