سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

ناشکرناشکر که باشی

موقعی که نعمت بهت رو کرده خودتو لوس کنی

و واسه خدا ابو عطا بخونی

و واسه خلقش قیافه بیای

بیشتر از این حق نداری انتظار داشته باشی

حق نداری انتظار داشته باشی

مفهومه؟

باید ازت نعمتو بگیره تا حالیت بشه دنیا دسته کیه
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir