سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

باز هم من ماندم و ...باز هم من ماندم و از تو نوشتن...

باز هم من ماندم و از آهنگ های تنهایی ام شنفتن...

باز هم من ماندم و پیکار بر سر فراموش کردن و نتوانستن...

باز هم من ماندم و پیش بینی به وقوع پیوسته و حسرت...

بار هم من ماندم و قلبی به درد آمده...

باز هم من ماندم و شبهای بی خوابی...

باز هم من ماندم و تا صبح بیدار ماندن و در روز خفتن و خستگی...

باز هم من ماندم و عطش یار...

باز هم من ماندم و هجران یار...

باز هم من ماندم و ...

پ.ن: تلاش می کنم آروم باشم و منطقی! توکل کنم و بسپارم به خودش و لیکن چقدر سخته...

 
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir