سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

خستهاز دیروز تا الان این صدمین باره که این صفحه رو باز می کنم و بی خیال نوشتن می شم

حالم زیاد خوب نیست

نه روحی و نه جسمی و نیاز به دعا دارم و تنهایی

مشهد به خودیه خود خوب بود و اما بدترین سفر زندگیم با پایان بدی بود

چند تا چیز بد اتفاق افتاد که از من و صبرم و طاقتم داره خارج میشه

دعا

همین
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir