سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

کربلایی هایادش به خیر

تو راه مطمئن بودیم یه دعامون تا مرز مستجابی داره می ره

خودمون رو هم مستجاب الدعوه خطاب می کردیم

به هرکی آب می دادیم

بهمون می گفت

الهی با هم بریم کرب و بلا...

آخی...

چه قدر صفا می کردیم...

داشتیم کربلایی می شدیم!

ک ر ب ل ا ی ی...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir