سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

چفیه و جانمازم



چفیه

این روز ها

حتی چادر و جانمازم هم مرا سرد شده اند

خیلی سرد...

به خصوص چفیه ام...

که با سرگذاشتنم رویش

مرا وادار به بلند شدن می کند..

هرچه باشد آنها هم کربلا بوده اند و نجف

کاظمین بوده اند و سامرا

سرداب بوده اند و سهله

کوفه بوده اند و خانه ی علی

و بازگشته اند بدین شهر

لیک همان ماندند که بودند و به ز گذشته

پر ز نور...

اما مرا چه شد...

عهدهایم چه شد؟

...




Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir