سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

زیاره الحسینهیچ ملک مقربی و پیامبر مرسلی نیست الا و هو یسئل الله تعالی ان زور الحسین... که در برزخ التماس خدا می کنند بر زیارت حسین...نه زیارت حسین در برزخ بلککه دائما گروهی از انبیا و ملائک به زمین نزول می کنند به زیارت حسین...

آقا ما رفتیم زیارت حسین. خب نتیجه اش چی به ما می دن؟ امام صادق: وقتی رفتی به زیارت امام حسین در بابی بایست و این کلمات رو بگو، اگر این زائر امام حسین روزی که زیارت کرد در اون سال مرد، قابض الارواح زائر حسین خود الله است... عزرائیل آمد در گودی قتلگاه... گفت من پیکری نمی بینم که قبض روح کنم... خدا فرمود: قبض روح حسین کار خداست...یا ایتها النفس المطمئنه، ارجعی الی ربک راضیه المرضیه...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir