سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

گریه بر حسین...یکی از مشکلات ما هنگام جان دادن خود نفس جان دادن است، روایت داریم موسی راحت ترین جان دادن را داشت... موسی فرمود: و همانا مثل گوسفندی که پوستش را می کنند در حالیکه زنده است... اما صادق به عبدالملک فرمود: به زیارت جد شهیدم میری؟ گفت آقا من نمی تونم برم، گفت اقامه ی عزا می کنی؟ گفت: بله یابن الرسول الله... در هفته تمام خدم و حشم رو جمع می کنیم.. آنقدر گریه می کنیم که دیگر هیچ نمی توانیم تناول کنیم... امام فرمود من مژده بدم در پی این گریه ی تو وقتی بخواهی جان بدی، تنها ملک الموت نازل نمی شه، جدم رسول خدا، پدرم امیر المومنین، امام حسن، مادرم حضرت زهرا میاییم و به ملک الموت توصیه می کنیم با این مدارا کن این گریه کن حسین ما بوده... و الوتر الموتور... تو یکی یه دونه ای...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir