سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

والوتر الموتوروالوتر الموتور

و این جدا کردن حکم حسین از امیرالمومنین است، تو بی همتایی، تو یکی یه دونه ای تو  تنهایی، کسی شبیه تو نیست. زیارت عاشورا حدیث قدسیست و از ساحت مقدس حق آمده است.

حال شواهدی بر این یکی یه دونه بودن امام حسین، یگانه بودن حسین، تنها (نه تنها در میدان رزم، یه وقت فکر نکنید امام حسین در روز عاشورا تکیه بر نیزه داد و فرمود بیایید به من کمک کنیدا، امام باقر فرمودند: اگر کسی فکر کند که امام به او احتیاج دارد، مشرک است بلکه این ما هستیم که احتیاج به امام داریم، تا به واسطه ی او خدا ما را قبول کنند، آنها باب الله اند، وسیله الی الله هستند. هل من ناصر ینصرنی یعنی کسی هست من کمکش کنم؟ چون شما با شهادت در راه من به کمال میرسیم) و بی همتا بودن حسین: امام علیه السلام استثناء فقه است! خوردن خاک حرام است حتی خاک داخل کعبه باشد بریزش پای گلدون... اما قال الامام باقر علیه السلام: ان الله عوض من قتله، الشفاء فی تربته یعنی نه تنها می شه خورد، بلکه مستحب است و بلکه شفاست... حسین ابن علی استثناء فقه است. والوتر الموتور... در فقه گفتند حتی حق نداری به خودت آسیب برسونی، به حدی که سیلی بزنی تو صورت خودت که قرمز بشه، که اگر شد باید دیه بدهی چون فعل حرام انجام دادی اما قال الامام صادق علیه السلام: کل جزع و الفزع مکروه سوی الجزع و الفزع للحسین... جزع و الفزع می دونی یعنی چی؟ یعنی با دست محکم بزنی رو ژات به حدی که قرمز بشه... سوی الحسین...چرا؟ والوتر الموتور... تو استثنایی...

خدمت امام معصوم: آقا زنها برن مسجد؟ اما میفرمایند: مسجد زن خانه اش است... تو خونه اش بمونه. امام صادق زنی را دیدند، فرمودند: یا ام السعید هل زوری قبر الحسین؟ این بنده خدا گیر کرده بود بگه میرم یا نمیرم...، خود امام صادق فرمودن: تزورین قبر الحسین، زوری الحسین فان زیاره قبر الحسین واجبه علی کل النساء والرجال. برو زیارت کن این حکمش با مسجد فرق می کنه و بر هر زن و مردی واجبه... استثناءه والوتر الموتور...تو وتر موتوری.. مسجد نه اما امر می کنند زیارت کن قبر الحسین...واجبه... خونه ی خدا هم فقط واجبش بر زن واجب است اما مستحبش رو باید از مرد اجازه بگیره...
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir