سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

یا علیصدق الله العلی العظیم...

این است نوایی که در انتهای قران خواندن قاری قرآن روحم را بیش از پیش نوازش می دهد
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir