سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

له و لوردهخدایا این استادای دانشکده رو هدایت کن

دلم می خواد نصف استادامون بزنم له و لورده کنم

دقیقا همینی که شنیدید

له

و

 لورده

آره هرکی به من یک کلمه یاد داد منو بنده اش کرده اما اونم باید ارباب انسانی باشه فقط انسان کافیه!
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir