سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

یا مرتضی علیحسن ختام نماز حضرت امیر 1200 مرتبه تکرار این ذکره:

یا قاهر العدو

یا والی الولی

یا مظهر العجائب

یا مرتضی علی

بعد از اینکه حاج آقا علوی گفتند این نماز رو بخونید، برادران گرام! این ذکر رو تقسیم کردند و هر از چند گاهی تعدادیش رو دسته جمعی با آهنگی خاص که ناخود آگاه هوای دلت را ابری می کرد می خواندند. از جاهایی که اوج گرفتن این ذکرشون و صداشون مست کننده بود، قبل از افطار و دیگری بعد از احیای شب آخر که روضه ی حضرت زهرا با وای مادرم ... به اتمام رسیده بود و همه با ذکر یا لطیف سر به سجده گذاشته بودند...اگر مجبور به خوردن سحری نبودیم هیچگاه ... هنوز صداشون تو گوشم پیچیده و طنین اندازه... یا قاهر العدو...یا مرتضی علی...

چقدر دلم می خواد فقط برای چند دقیقه دوباره در این فضا قرار بگیرم...

پ.ن: نماز حضرت علی: 2 تا 2 رکعت، هر رکعت بعد حمد 50 مرتبه توحید. بعد سلام نماز دو رکعتی دوم هم 1200 مرتبه ذکر بالا

پ.ن: متاسفانه به خاطر مدار الکترونیکی خیلی توفیق نماز خواندن نداشتیم!

 
Copyright © 2007, Design By HarimeYas.ir